Opleidingen

Incompany trainingen en workshops

Alle opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Alignment.nu

Facilitation Skills
Deze praktijktraining is bestemd voor managers, adviseurs en projectleiders die met groepen tot gedragen ideeën en besluiten willen komen. Hoe zorg ik ervoor dat alle creativiteit wordt aangeboord? Welke technieken kan ik gebruiken voor welk doel? Hoe houd ik de energie vast?

Leadership for Change
Deze workshop is bestemd voor management teams, directieteams en besturen. Centraal staat de vraag hoe veranderingen in de organisatie kunnen worden doorgevoerd en wat dat van leiders vraagt. Hoe gaan we met weerstanden om? Hoe brengen we onze visie tot leven? Hoe mobiliseren we de energie in de organisatie? Hoe werken wij samen als team?

Consultancy skills
Deze training is bestemd voor in- en externe vakspecialisten, organisatie adviseurs, trainers, projectleiders, die veranderingsprocessen willen realiseren bij hun klanten. Hoe krijgen we de klant in een leerhouding? Hoe ziet een adviesproces eruit? Welke interventietechnieken horen bij welke situatie?

Het begrijpen van organisatiegedrag
Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor leidinggevenden die het gedrag en houding van medewerkers beter willen begrijpen en hierop beter willen inspelen. Wat motiveert mensen? Hoe krijg ik de ‘onderstroom’ te pakken? Wat veroorzaakt weerstand en stress en hoe kan ik dit positief beïnvloeden?

Workshop Interactieve Beleidsontwikkeling en Burgerparticipatie voor Gemeenten
Deze workshop is bestemd voor bestuurders, projectleiders en programmamanagers. Zij leren moderne methoden en technieken om daadwerkelijk draagvlak voor beleid te realiseren en samen met alle betrokkenen tot gedragen plannen en uitvoering ervan te komen. Hoe betrekken we alle belanghebbenden? Hoe zorgen we voor actief burgerschap? Hoe zetten we een burgeravond in elkaar? Hoe houd ik mijn rol duidelijk? Hoe zorg ik voor goede communicatie?

Masterclass: Large Scale Intervention werken vanuit Whole Scale Change™ principes en technieken
De masterclass wordt reeds meerdere jaren met succes één keer per jaar gegeven. Deelname biedt de unieke mogelijkheid om reeds opgedane veranderkundige kennis en ervaring methodisch te verdiepen en toe te passen op de eigen praktijk.

Verdiepingsdag werken met LSI
De verdiepingsdag is bedoeld voor diegenen die behoefte hebben aan een update en verdere verdieping van het werken met LSI. Voorwaarde is dat je eerder aan een LSI training, Whole Scale Change Masterclass, of een vergelijkbare training hebt meegedaan. Deelnemers zijn adviseurs, managers en onderzoekers en iedereen met meerdere jaren ervaring Large Scale Interventions. Je treft er mensen die de overtuiging hebben dat participatie en organisatieverandering gaan om verbinding en interactie tussen processen en mensen. Alle schrijvers van het Praktijkboek LSI worden ook uitgenodigd.
Bekijk verdere informatie van een voorgaande editie

Deze workshops en trainingen kunnen ook op individuele coachingsbasis plaatsvinden.