Over Sigma RT

3

Sigma Real Time BV is het adviesbureau van Rob de Wilde. In 2012 richtte hij samen met Eva van der Fluit, Antonie van Nistelrooij en Tonnie van der Zouwen, in Nederland de belangrijkste professionals op het gebied van de Large Scale Intervention en Whole Scale Change™, het samenwerkingsverband Alignment.nu op:

“Wij willen een methodisch antwoord geven op de groeiende behoefte aan empowerment, zelforganisatie, dialoog en directe participatie. Wij geloven er in dat het met elkaar in gesprek brengen van mensen hen helpt om de complexiteit zoals zij die ervaren overzichtelijk en inzichtelijk te maken en hen ook helpt om beter geïnformeerde besluiten te nemen. Het gemeenschappelijk vormen van een gedeeld en inspirerend toekomstbeeld helpt mensen zichzelf te activeren, zich te ontplooien en zichzelf te organiseren. Dat is aan de orde binnen en tussen organisaties en ook in gemeenschappen, zoals gemeenten of wijken. Zelforganisatie wordt gestimuleerd wanneer dat plaatsvindt binnen heldere kaders en aan de hand van een door mensen zelf geformuleerde vraag- en doelstelling.”

Sigma Real Time is een belangrijke speler in het veld van de moderne veranderkunde. Snel en efficiënt werken met resultaten die door alle betrokkenen gedragen zijn en dus niet verzanden is niet alleen het credo, maar ook de praktijk. De eeuwige kloof tussen strategie en operaties, tussen het management en de werkvloer en tussen afdelingen en teams wordt opgelost. Rob de Wilde werkt met alle bij de verandering betrokkenen, Real Time. Rob is altijd op de hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn vakgebied en draagt hier middels zijn publicaties aan bij.

Zijn benadering kan ook een ‘lerende’ benadering worden genoemd. Hij betrekt alle deelsystemen op elkaar en zorgt ervoor dat ze gezamenlijk nieuwe werkelijkheden creëren. Hij gebruikt geen beproefde standaard oplossingen die misschien elders hebben gewerkt. Hij werkt expliciet vanuit een aantal overtuigingen:

  1. Werk vanuit een door allen gewenste toekomst. Toekomstgerichtheid werkt motiverender en inspirerender dan sturen door de achteruitkijkspiegel.
  2. Zorg ervoor dat alle betrokkenen zowel de noodzaak voor verandering zien en delen, de weg naar verbetering en dat zij zich verantwoordelijk voelen om tot actie te komen en dit ook daadwerkelijk doen.
  3. Zorg ervoor dat iedereen die bij het vraagstuk betrokken is het grotere geheel ziet en niet alleen de eigen afdeling. Geef mensen de juiste informatie waarop ze hun oordelen en beslissingen kunnen baseren. Ontvang informatie elders uit de organisatie als een geschenk en niet als een bedreiging.
  4. Zie in dat alle kennis om problemen op te lossen in de organisatie al aanwezig is. De kunst is om die kennis te mobiliseren en te convergeren tot gedragen uitkomsten.
  5. Zorg ervoor dat problemen daar worden opgelost waar ze ontstaan. Management en leiderschap zijn bedoeld om mensen te laten groeien en te laten leren. Deel niet alleen oplossingen, maar ook vragen met medewerkers.
  6. Zie weerstand als een bron van informatie en energie en niet als probleem. Bestrijd niet, maar luister.

In samenwerking met de partners van Alignment.nu ontwikkelt Rob de Wilde opleidingen voor managers, adviseurs en trainers die zich willen bekwamen in het ontwerpen en begeleiden van veranderprocessen. Hij werkt regelmatig samen met enkele business schools en is voorts kerndocent veranderkunde in de post academische opleiding van de Maastricht University School of Business & Economics.