Over Rob de Wilde

robdewilde

Rob de Wilde geldt in Nederland als een van de belangrijkste specialisten op het gebied van Whole Scale Change, een op het systeemdenken en directe participatie gebaseerde methodologie ten behoeve van veranderings- en besluitvormingsprocessen. Hij werkt vanuit verschillende rollen: adviseur, management opleider en interim (verander)manager. Hij wordt regelmatig gevraagd om inleidingen, colleges en workshops te geven. Hij schreef een drietal boeken over zijn vakgebied, waarvan twee samen met Antonie van Nistelrooij en ruim 30 artikelen.

Rob studeerde Pedagogiek en startte zijn loopbaan in de Jeugdzorg. In die periode kwam hij in aanraking met het systeemdenken en verlegde zijn focus van het werken met alleen jeugdigen die waren vastgelopen naar gezinssystemen. De aandacht voor de interactie tussen individuen en deelsystemen met hun eigen betekeniswerelden is altijd de kern van zijn werk gebleven, toen hij later de overstap maakte naar het trainings- en advieswerk. Niet alleen vanuit een technisch en wetenschappelijk perspectief, maar ook omdat hij een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de samenleving. De laatste 10 jaar houdt hij zich naast organisatieverandering bezig met burgerparticipatie en transities en transformaties in het Sociale Domein. Hiermee is hij meer dan alleen een professional met een rijk gevulde gereedschapskist.

In 1990, kwam hij in aanraking met Kathie Dannemiller. Zij was een wereldwijd erkende autoriteit en practitioner op het gebied van ‘Large Group Interventions‘. In de jaren ’80 schakelde zij over van het werken met kleine groepen naar het werken met ‘hele systemen’. Door de economische situatie destijds ontbrak de tijd en het geld om op de klassieke manier met kleine groepen de hele organisatie door te werken. Ford Motor Company was het eerste bedrijf dat het aandurfde Kathie op een interactieve wijze met groepen van honderden managers te laten werken. Gevoed door het systeemdenken evolueerde de Large Groep Interventions, tot een familie van principegedreven ‘whole systems’ benaderingen en technieken.

Rob werd door Kathie Dannemiller uitgenodigd om een kijkje in de keuken te nemen bij Kathie en haar collega’s van Dannemiller, Tyson Inc. Tot zijn verbazing zag hij in enkele dagen een compleet Marriott Hotel in Frankfurt en later in andere steden een diepgaand veranderingsproces doormaken. Planning en implementatie gebeurde real time. Een nieuwe visie op de toekomst, organisatiebrede doelstellingen, een nieuwe structuur en betere processen werden tijdens de conferentie ontworpen en geïmplementeerd. Afdelingen spraken met elkaar over samenwerking en toevoeging van waarde aan elkaar.

Sinds 1990 werkt Rob de Wilde vanuit het gedachtengoed van whole scale change en de Large Scale Intervention. Hij hielp talloze grote en kleinere organisaties in alle sectoren met hun verandervragen, veelal nadat eerdere veranderpogingen onvoldoende resultaat hadden opgeleverd. Aanvankelijk lag zijn focus meer op de grootschalige conferenties in al hun varianten en rijkdom. Gaandeweg leerde Rob dat de kleinschalige en vaak subtiele processen en betekenisvolle momenten buiten de conferenties net zoveel verandering bewerkstelligen. Zie hiervoor zijn artikel ‘Van Large Scale Intervention naar organisationeel leren; de waarde van een beetje wanorde’

Naast zijn praktijk als organisatie adviseur werkt Rob de Wilde als interim manager om vanuit een lijnpositie veranderprocessen te realiseren. Hij is buitengewoon goed in staat om de lijn- en veranderrol te combineren en te zorgen voor blijvend resultaat, waar zijn opvolgers mee voort kunnen.

Bijlage: Download CV Rob de Wilde (PDF)