Werkwijze

Sigma – Real Time BV verkoopt geen kant en klare producten. Wel werken we altijd vanuit een aantal uitgangspunten, ontleend aan Whole Scale Change™. In intakes en verkennende gesprekken komen deze aan de orde (zie tekstkader). Wanneer de opdrachtgever zich in deze uitgangspunten kan vinden is doorgaans de volgende stap om een ‘ontwerp team’ in het leven te roepen. Vanwege de noodzakelijke meervoudigheid in het veranderproces is dit een groep mensen die tezamen een afspiegeling van het geheel zijn. Wat het geheel is, hangt af van de veranderkundige doelstelling af, die uitdrukkelijk in het ontwerp team en met het management aan de orde komt.

In een aantal bijeenkomsten met het ontwerp team wordt vervolgens een plan en ontwerp gemaakt gemaakt voor een eerste participatieve bijeenkomst met een grotere groep betrokkenen, een Large Group Intervention, die in grootte kan variëren. Tegelijkertijd komt de vraag aan de orde hoe om te gaan met de uitkomsten van de conferentie. Hoe betrekken we de betrokkenen die er niet bij waren? Welke thema’s moeten we oppakken en wie doen dat? Wat is ervoor nodig om daadwerkelijke veranderingen te realiseren en resultaten te boeken. Het ontwerp team bespreekt voorts in samenspraak met de opdrachtgever welke interventies en voor wie verder gepland moeten worden.

group

Van groot belang is om het momentum vast te houden. Er is nogal eens een verschil in de culturele praktijk van interventies en die in de dagelijkse praktijk. Het is daarom van belang om rond en in het verlengde van de Large Group Interventions een ‘infrastructuur’ te organiseren, waardoor uitkomsten van conferenties hun weg kunnen vinden. Dit kan dan gaan over interne communicatie, trainingen, management development, procesverbetering, communities of practice, intervisie en wat al niet belangrijk is om het hele proces te ondersteunen.

Wij hebben de ervaring dat de uitkomsten van ‘stand alone’ conferenties, tenminste als het moet gaan om organisatieverandering na verloop van tijd weg ebben en dat het vertrouwen van mensen in de toekomst afneemt. Zeker wanneer de Whole Scale Change™ uitgangspunten niet in de dagelijkse praktijk kunnen worden nageleefd.

Meer weten? Download hier Hoofdstuk 8 uit Praktijkboek Large Scale Intervention; Interim-management en Real Time Strategic Change bij de Provincie Limburg

werkwijzefiguur: Antonie van Nistelrooij