Wat doen wij voor u?

Toen Rob de Wilde in 1990 als directeur Management en Organisatie bij Vergouwen Overduin werkzaam was, kwam hij in aanraking met Kathie Dannemiller. Zij was een wereldwijd erkende autoriteit en practitioner op het gebied van ‘Large Group Interventions’. In de jaren ’80 schakelde zij over van het werken met kleine groepen naar het werken met ‘hele systemen’. Door de economische situatie destijds ontbrak de tijd en het geld om op de klassieke manier met kleine groepen de hele organisatie door te werken. Ford Motor Company was het eerste bedrijf dat het aandurfde Kathie op een interactieve wijze met groepen van honderden managers te werken. Gevoed door onder meer het systeemdenken evolueerde de Large Groep Interventions, tot een familie van principegedreven ‘whole systems’ benaderingen en technieken.

Rob werd door Kathie Dannemiller uitgenodigd om een kijkje in de keuken te nemen bij Kathie en haar collega’s van Dannemiller, Tyson Inc. Tot zijn verbazing zag hij in enkele dagen een compleet Marriott Hotel in Frankfurt en later in andere steden een diepgaand veranderingsproces doormaken. Planning en implementatie gebeurde real time. Een nieuwe visie op de toekomst, organisatiebrede doelstellingen, een nieuwe structuur en betere processen werden  tijdens de conferentie ontworpen en geïmplementeerd. Afdelingen spraken met elkaar over samenwerking en toevoeging van waarde aan elkaar.

Thema’s

Met wat voor vragen kunt u terecht bij Sigma Real Time?

 • We willen reorganiseren. Hoe pakken we dat aan?
 • We zijn gefuseerd. Hoe krijgen we de organisatie op één lijn en de mensen (weer) gemotiveerd?
 • We moeten bezuinigen. Hoe kunnen we blijven doen wat we moeten doen?
 • We willen met zelfsturende teams gaan werken. Hoe voeren we dit in?
 • We vinden dat de cultuur anders moet. Hoe doen we dat?
 • We willen de medewerkers tevredenheid verhogen. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
 • Onze organisatie moet klantgerichter worden. Wat is de beste manier om dat te realiseren?
 • We zijn als gemeente de WMO aan het invoeren. Hoe doen we dat?
 • We moeten de transities en transformaties in het Sociale Domein regelen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
 • We vragen ons af of onze structuur adequaat is. Hoe krijgen we een antwoord en hoe veranderen we de cultuur?
 • We willen van grootschaligheid naar kleinschalig werken. Hoe zorgen we ervoor dat dit goed gebeurt?
 • Onze managers moeten werken vanuit nieuwe of andere competenties. Hoe kunnen zij die aanleren?
 • Onze medewerkers moeten bijgeschoold worden op hun vaardigheden. Hoe kunnen zijn die aanleren?
 • We willen met al onze medewerkers van gedachten wisselen en hun mening horen. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen, zonder dat het meteen een poolse landdag wordt?
 • We willen onze processen verbeteren. Hoe doen we dat?
 • We willen online dialogen met onze medewerkers en stakeholders organiseren. Hoe doen we dat?
 • We moeten heel snel enkele cruciale beslissingen nemen, met een groot draagvlak. Hoe kunnen we dat realiseren?
 • We willen de burgers van onze gemeente actiever maken en beter betrekken bij het beleid. Wat kunnen we doen om dat goed voor elkaar te krijgen?
 • We moeten ons beleid integraal tot stand brengen en uitvoeren. Hoe komen we van verkokering en eilandvorming af?
 • Hoe kunnen we als afdelingen beter samenwerken?